Կառուցվածք

Քաղաքական բաժին` Հեռ. +99312 369418

Տնտեսական բաժին` Հեռ. +99312 369418

Արարողակարգային բաժին` Հեռ. +99312 369418

Հումանիտար կապերի բաժին` Հեռ. +99312 369418

Տեղեկատվական բաժին` Հեռ. +99312 369418

Հյուպատոսական բաժին` Հեռ. +99312 361311

ՀՀ ԱԳՆ
պաշտոնական կայք
Երկքաղաքացիություն Էլեկտրոնային
վիզա
Արտոնագրի
ձևեր